sobota, czerwiec 23, 2018

                                                                                                       Aktualizacja: wtorek, 19.06.2018 r.

logo

Perełki z gr. V gościły strażaka

Dnia 28.02.2017 roku Perełki z grupy V wraz z nauczycielką Małgorzatą Polcyn gościły strażaka Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej pana Krzysztofa Sienkiewicza - tatę Dawida. Spotkanie to odbyło się w ramach realizacji zagadnień – poznajemy pracę zawodową naszych rodziców.
W trakcie spotkania dzieci zostały zaznajomione z ciekawostkami związanymi z pracą zawodową strażaków, przestrzeganiem zakazów, zachowaniem bezpieczeństwa w czasie pożaru oraz wypadku. Ponadto dzieci dowiedziały się, w jakich okolicznościach można wzywać straż pożarną, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do wypadków samochodowych. Przedszkolaki mogły przymierzyć hełm strażacki, rękawice, maskę i inne akcesoria służące do pracy strażakom.
Wiedza, którą dzieci nabyły podczas tej wyjątkowej wizyty, utrwalana będzie przy każdej okazji podczas zajęć, aby nabrały pewności siebie w trudnych sytuacjach i mogły udzielić pomocy sobie i innym. Dzięki takim spotkaniom dzieci: poznają ciężką i odpowiedzialną pracę strażaka; zdobywają i utrwalają wiedzę, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych; kształtują odpowiednie zachowania w trudnych sytuacjach; zaznajamiają się z sytuacjami, w których powinny korzystać z numerów alarmowych.
Dzieci w wieku przedszkolnym posiadają niewielką wiedzę na ten temat i nie zawsze radzą sobie w różnych trudnych sytuacjach. Poprzez realizację podjętych działań w naszym przedszkolu, uczymy dzieci samodzielności, umiejętności przewidywania zagrożeń, unikania ich oraz radzenia sobie z nimi.
Dziękujemy naszemu miłemu Gościowi za przekazanie cennych informacji i życzymy jak najmniejszej liczby wyjazdów na akcje ratunkowe.
Autor : M.Polcyn


bip logo

szkolaodkrywcow-talentow

1pdmsz

spz1