piątek, kwiecień 03, 2020

                                                                                                       Aktualizacja: środa, 25.03.2020 r.

logo

Promocja zdrowia - rok szkolny 2014/2015

Nasze Przedszkole dąży do uzyskania

Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie

 

W dniu 19.09.2014r. złożyliśmy Wniosek o Nadanie

Aktu Przynależności do Grupy Szkół I Placówek Ubiegających się   o Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Szkoła Promująca Zdrowie

Wszystkich Rodziców i Pracowników Przedszkola zapraszamy do aktywnego udziału w działaniach zmierzających do uzyskania postawionego przez nas celu.

Państwa zaangażowanie w życie Przedszkola jest nam bardzo potrzebne by odnieść ten wielki sukces.

W trosce o nasze dzieci podejmować będziemy przy współpracy z Państwem

działania służące promocji zdrowia.

Placówka promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

dobremu samopoczuciu społeczności przedszkolnej,

podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia.

Standardy placówki promującej zdrowie

Placówka promująca zdrowie dąży do osiągnięcia celowi i realizuj zadania określone w podstawie programowej oraz innych przepisach prawa oświatowego i ponadto:

1.  Pomaga członkom społeczności przedszkolnej zrozumieć i zaakceptować koncepcję placówki promującej zdrowie

2.  Tworzy strukturę i zarządzanie projektami promocji zdrowia, które umożliwiają skuteczne i ciągłe działania w zakresie tej promocji.

3.  Prowadzi edukacje zdrowotną dzieci i pracowników oraz sprawdza jej skuteczność.

4.  Tworzy klimat społeczny sprzyjający:

  • satysfakcji z zabawy i pracy w przedszkolu, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u dzieci i pracowników
  • zdrowiu i rozwojowi dzieci i pracowników
  • uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności przedszkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.

5.  Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające bezpieczeństwo, zdrowiu, i dobremu samopoczuciu dzieci i pracowników.

Przedszkole promujące zdrowie jest placówką rozwijającą się. Dlatego też:

  • Pragniemy wspierać każde dziecko w rozwijaniu indywidualnego potencjału zdrowia oraz wspomagać całą społeczność przedszkola w tworzeniu warunków i perspektyw rozwoju zdrowia.
  • Zwiększać możliwości dzieci do podejmowania działań, a poprzez pracę z nauczycielami, rodzicami i innymi osobami osiąganie przez dzieci sukcesów.
  • Kształtować poczucie odpowiedzialności, w tym zwłaszcza za zdrowie własne, rodziny i społeczności, zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stwarzać realne i atrakcyjne możliwości dokonywania wyborów sprzyjających zdrowiu.
  • Umożliwić wychowankom rozwój ich potencjalnych możliwości fizycznych, psychicznych i społecznych oraz wzmacniać poczucie ich własnej wartości.
  • Uzmysławiać pracownikom, rodzicom i wychowankom społeczną rolę placówki oświatowej w promowaniu zdrowia, tworzyć placówkę przyjazną dzieciom, rodzicom, nauczycielom oraz wszystkim pracownikom.

Akademia Zdrowego Przedszkolaka to projekt, w który jesteśmy aktywnie zaangażowani.

Celem projektu Akademia Zdrowego Przedszkolaka jest poprawa jakości odżywiania dzieci w przedszkolnych i poszerzenie świadomości w zakresie naturalnego odżywiania.

Wiek przedszkolny to czas intensywnego rozwoju fizycznego i umysłowego dziecka. To, co jemy, wpływa bezpośrednio na samopoczucie i ważne czynności naszego organizmu. Nawyki żywieniowe nabyte w dzieciństwie często kształtują późniejsze wybory. Dieta dzieci powinna być zrównoważona odżywczo odpowiednio dla danego wieku, różnorodna i oparta o produkty jak najmniej przetworzone – naturalne i wysokiej jakości.

W ramach projektu podejmiemy działania umożliwiające:
● przygotowanie materiałów informacyjnych, edukacyjnych dla rodziców
● organizację warsztatów na temat naturalnego odżywiania dzieci w przedszkolu

Już teraz zapraszamy do zapoznania się z regulaminem oraz szczegółami projektu Akademia Zdrowego Przedszkolaka wchodząc na stronę:

www. zdrowyprzedszkolak.pl

O wszystkich naszych działaniach będziecie Państwo informowani na bieżąco na łamach naszej strony oraz przez nauczycielki grupy.

 

Pozdrawiamy Zespół ds. promocji zdrowia

 

 

 

 

 

bip logo

szkolaodkrywcow-talentow

spz1

PPZ 2

szkolapamieta.logo