piątek, kwiecień 03, 2020

                                                                                                       Aktualizacja: środa, 25.03.2020 r.

logo

Podsumowanie programu Mistrzowie Kodowania Junior czerwiec 2015 - grudzień 2016

Karta monitoringu realizacji pilotażowego programu Mistrzowie Kodowania Junior - nadzór pedagogiczny - Maj – Czerwiec 2015

Data

Prowadzące, osoby uczestniczące

Forma

Temat

Cele

22.05.2015

Elżbieta Wysocka

Opracowanie wniosku – zgłoszenia do programu

Program Mistrzowie Kodowania Junior

- pozyskanie narzędzi pozwalających rozwijać u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencje miękkie, logiczne myślenie, kształtowanie dobrych nawyków cyfrowych, bezpieczne wprowadzenie w świat nowoczesnych technologii

20 – 21.06.2015

Elżbieta Wysocka, Małgorzata Polcyn, Małgorzata Szypulska

Szkolenie prowadzone przez koordynatorów programu w Warszawie – Iwonę Brzózka – Złotnicką, Joannę Szczecińską, Karolinę Żelazowską

Program Mistrzowie Kodowania Junior

- przygotowanie do realizacji zajęć w ramach programu Mistrzowie Kodowania Junior z dziećmi w wieku przedszkolnym

Karta monitoringu realizacji pilotażowego programu Mistrzowie Kodowania Junior - nadzór pedagogiczny – Wrzesień 2015

Data

Prowadzące, osoby uczestniczące

Forma

Temat

Cele

1.09 – 12.09.2015

Przedstawiciele Firmy Samsung, Top Rental oraz koordynatorzy programu Mistrzowie Kodowania Junior

Wyposażenie Sali do realizacji programu Mistrzowie Kodowania Junior

Program Mistrzowie Kodowania Junior

- przygotowanie Sali wg wcześniej opracowanego projektu

- zainstalowanie sprzętu / ekranu dotykowego, tabletów, drukarki oprogramowania

- wykładziny, loga programu

- mata edukacyjna, obrazki

1.09. – 15.09.2015

Elżbieta Wysocka, Małgorzata Polcyn, Małgorzata Szypulska oraz rodzice dzieci objętych programem

Upoważnienia i zgody

Program mistrzowie Kodowania Junior

- zebranie od rodziców zgód na udział dzieci w pilotażowym programie Mistrzowie Kodowania Junior

- zebranie upoważnień na umieszczanie wizerunku dzieci w materiałach promocyjnych i mediach

1.09. – 30.09.2015

Elżbieta Wysocka, Małgorzata Szypulska, Małgorzata Polcyn

Zajęcia z dziećmi grup: II, III, V

Kodowanie, programowanie

- praca na macie edukacyjnej / układanie historyjek obrazkowych, sudoku obrazkowe, dobieranie par, utrwalenie znajomości lewa, prawa strona ciała, orientacja w przestrzenie określanie kierunków

- praca na tabletach – zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami działania tabletów, nauka włączania i wyłączania, zapoznanie z aplikacjami

15.09.2015

Małgorzata Polcyn, Elżbieta Wysocka, Małgorzata Szypulska, koordynatorzy – Krzysztof Jaworski programu, przedstawiciele firmy Samsung, prezydent Miasta Ełk – Tomasz Andrukiewicz, naczelnik wydziału edukacji – Stanisław Zalewski oraz inspektor – Urszula Dobrowolska

Oficjalne otwarcie programu

- program artystyczny w wykonaniu dzieci z grupy V

- wystąpienie Dyrektora Anny Birgiel

- wystąpienie przedstawiciela firmy Samsung – Tomasza Chomickiego

- wystąpienie Prezydenta Miasta Ełk – Tomasza Andrukiewicza

- zajęcia z dziećmi na macie edukacyjnej i tabletach

Program Mistrzowie Kodowania Junior

- przedstawienie założeń programu – prezentacja mulimedialna

- zaprezentowanie możliwości pracy na macie edukacyjnej

- zaprezentowanie form pracy na tabletach rozwijających logiczne myślenie, spostrzegawczość, pamięć, wyobraźnię

15.09. – 30.09. 2015

Elżbieta Wysocka, rodzice gr. III

Ankiety

Program Mistrzowie Kodowania Junior

- uzyskanie informacji od rodziców na temat oceny programu

- uzyskanie informacji od rodziców na temat urządzeń technicznych, jakie są w ich domach

- uzyskanie informacji od rodziców, z jakich urządzeń i ile czasu ich dzieci korzystają w domu

30.09.2015

Prowadzący – koordynator programu – Krzysztof Jaworski; uczestniczące Elżbieta Wysocka, Małgorzata Polcyn, dyrektor przedszkola – Anna Birgiel oraz rodzice dzieci objętych programem Mistrzowie Kodowania Junior

Warsztaty

Program Mistrzowie Kodowania Junior

- zajęcia na macie edukacyjnej – praca z obrazkami, klockami ruchu, cyframi, układanie sudoku obrazkowego

- zabawy na tabletach – kodowanie, programowanie w aplikacji Scratch Junior

 Karta monitoringu realizacji pilotażowego programu Mistrzowie Kodowania Junior - nadzór pedagogiczny – Październik 2015

Data

Prowadzące, osoby uczestniczące

Forma

Temat

Cele

1.10.2015

1.10.2015r.

2.10.2015r.

Elżbieta Wysocka , Magdalena Bagińska, dzieci z gr. III oraz rodzice

Prowadzący :

Małgorzata Polcyn, uczestnicy: dzieci z gr V

Zajęcia otwarte

Zabawy dydaktyczne

Program Mistrzowie Kodowania Junior

Rysowanie pod dyktando nauczycielki,

Układanie obrazków na macie według instrukcji nauczycielki lub koleżanki z grupy

- zabawy na macie edukacyjnej – praca z obrazkami, cyframi, układanie sudoku obrazkowego w grupach

- układanie sudoku obrazkowego przez rodziców

- zabawy na tabletach – wodzenie pośladzie, labirynty, sudoku obrazkowe – praca dzieci w parach

- zabawa na tabletach – rodzice wg kodu cyfrowego – granie na cymbałkach w aplikacji Kids Music – piosenki ,, Panie Janie”

-utrwalenie kierunków w przestrzeni-góra, dół,

-Utrwalenie pojęć: strona prawa , lewa, za, przed, obok, po prawej stronie, po lewej stronie, w środku- pomiędzy itp.

-Usprawnienie orientacji przestrzennej w schemacie własnego ciała i na małej powierzchni

-doskonalenie spostrzegawczości i koncentracji.

2.10.2015

Elżbieta Wysocka, dyrektor Anna Birgiel, przedstawiciele Centrum Cyfrowego i Uniwersytetu Warszawskiego oraz dzieci z gr. III

Zajęcia z dziećmi grupy III / czterolatki/

Kodowanie, programowanie

- praca na macie edukacyjnej / układanie historyjek obrazkowych, sudoku obrazkowe, dobieranie par, utrwalenie znajomości lewa, prawa strona ciała, orientacja w przestrzeni określanie kierunków

- praca na tabletach – sudoku obrazkowe, labirynty, wodzenie po śladzie

2.10.2015

Elżbieta Wysocka, przedstawiciele Centrum Cyfrowego i Uniwersytetu Warszawskiego oraz rodzice – p. Olga Hańczyc i Justyna Kozicka

wywiad

Program Mistrzowie Kodowania Junior

- uzyskanie informacji   na temat zadowolenia, słuszności i efektów, jakie daje realizacja programu Mistrzowie Kodowania Junior dla nauczycieli, dzieci, rodziców.

5.10 – 9.10.2015

5..10-9.10.2015

5-9.10.2015r.

Elżbieta Wysocka – opracowanie zaproszeń, zgłoszenie eventów do Europejskiego Tygodnia Kodowania – 11.10 – 18.10.2015 Małgorzata Polcyn – zgłoszenie eventów do Europejskiego Tygodnia Kodowania 11.10 – 18.10.2015

Małgorzata Szypulska

Prowadzący:

Małgorzata Polcyn, uczestnicy gr V

Elektroniczne opracowanie zgłoszenia wydarzeń

Grupa II- zajęcia z dziećmi

Codzienne zabawy z wykorzystaniem maty w ranku i popołudniami

Udział w Europejskim Tygodniu Kodowania – code week

Zabawy na macie edukacyjnej: Bystre oczko, Królestwo barw, Para. Zajęcia z tabletami: aplikacja Sudoku, Jeżyk 1

Zabawy matematyczne

- promocja przedszkola i programu Mistrzowie Kodowania Junior

- ćwiczenie spostrzegawczości, koncentracji uwagi, logicznego myślenia

- doskonalenie umiejętności matematycznych w operowaniu pojęciem para w praktyce i teorii

- utrwalenie kolorów podstawowych i pochodnych

- doskonalenie umiejętności współpracy w parach i w grupie

-utrwalenie liczebników porządkowych w zakresie dostępnym dla dzieci

-rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych dzieci,

-zachęcanie do „dociekania”, szukania rozwiązania, podejmowania wysiłku intelektualnego,

-usprawnienie procesów logicznego, kreatywnego myślenia,

-Doskonalenie umiejętności przeliczania elementów

12.10.2015

Prowadzący – Małgorzata Polcyn – uczestnicy – kl I a ze Szk. Podst. Nr 7 w Ełku oraz nauczyciele

Zajęcia, warsztaty

Mistrzowie Kodowania Junior w Europejskim Tygodniu Kodowania –

- rozwijanie kompetencji miękkich - zajęcia na macie edukacyjnej – praca z obrazkami, cyframi, układanie sudoku obrazkowego, orientacja w przestrzeni, analiza dźwiękowo - słuchowa i sylabowa wyrazów

- zabawy na tabletach – kodowanie, w aplikacji sudoku – dobieranie dwóch, trzech obrazków

12.10.2015

Prowadzący – Małgorzata Polcyn; uczestnicy – grupa dzieci przedszkolnych z MP Światełko oraz nauczyciele

Zajęcia, warsztaty

Mistrzowie Kodowania Junior w Europejskim Tygodniu Kodowania –

- rozwijanie kompetencji miękkich - zajęcia na macie edukacyjnej – praca z obrazkami, cyframi, układanie sudoku obrazkowego, orientacja w przestrzeni, analiza dźwiękowo   - słuchowa i sylabowa wyrazów

- zabawy na tabletach – kodowanie, w aplikacji sudoku – dobieranie dwóch, trzech obrazków

12.10.2015

Prowadzący – Elżbieta Wysocka; uczestnicy – grupa dzieci przedszkolnych z MP Mali Odkrywcy oraz nauczyciele

Zajęcia, warsztaty

Mistrzowie Kodowania Junior w Europejskim Tygodniu Kodowania –

- rozwijanie kompetencji miękkich - zajęcia na macie edukacyjnej – praca z obrazkami, układanie sudoku obrazkowego, orientacja w przestrzeni, ćwiczenia na rozpoznawanie lewej i prawej strony ciała, rozpoznawanie kolorów

- zabawy na tabletach – kodowanie, w aplikacji sudoku obrazkowe

13.10.2015

13.10.2015

Prowadzący – Małgorzata Szypulska, Elżbieta Wysocka; uczestnicy – grupa dzieci przedszkolnych z MP Niezapominajka oraz nauczyciele

Małgorzata Szypulska- grupa II

Zajęcia, warsztaty

Zajęcia

Mistrzowie Kodowania Junior w Europejskim Tygodniu Kodowania –

Zajęcia na macie edukacyjnej i na tabletach- Sudoku

- rozwijanie kompetencji miękkich - zajęcia na macie edukacyjnej – praca z obrazkami, układanie sudoku obrazkowego, orientacja w przestrzeni, ćwiczenia na rozpoznawanie lewej i prawej strony ciała, rozpoznawanie kolorów

- zabawy na tabletach – kodowanie, w aplikacji sudoku obrazkowe

- rozwijanie kompetencji miękkich - zajęcia na macie edukacyjnej – praca z obrazkami, układanie sudoku obrazkowego, orientacja w przestrzeni, ćwiczenia na rozpoznawanie lewej i prawej strony ciała,

- zabawy na tabletach – kodowanie, w aplikacji sudoku obrazkowe

14.10.2015

14.10.2015

Prowadzący –Elżbieta Wysocka; uczestnicy – grupa dzieci przedszkolnych z MP Słoneczna Ósemka oraz nauczyciele

Małgorzata Szypulska- grupa II

Zajęcia, warsztaty

Zajęcia, warsztaty

Mistrzowie Kodowania Junior w Europejskim Tygodniu Kodowania –

Zajęcia na macie edukacyjnej i na tabletach- Sudoku-c.d.

- rozwijanie kompetencji miękkich - zajęcia na macie edukacyjnej – praca z obrazkami, cyframi, układanie sudoku obrazkowego, orientacja w przestrzeni, analiza dźwiękowo - słuchowa i sylabowa wyrazów

- zabawy na tabletach – kodowanie, w aplikacji sudoku – dobieranie dwóch, trzech obrazków

-rozwijanie kompetencji

miękkich - zajęcia na macie edukacyjnej – praca z obrazkami, układanie sudoku obrazkowego, orientacja w przestrzeni, ćwiczenia na rozpoznawanie lewej i prawej strony ciała,

- zabawy na tabletach – kodowanie, w aplikacji sudoku obrazkowe

15.10.2015

Prowadzący –Małgorzata Szypulska; uczestnicy – grupa dzieci przedszkolnych z MP Bajka oraz nauczyciele

Małgorzata Szypulska

Zajęcia, warsztaty

Zajęcia z dziećmi grupa II

Mistrzowie Kodowania Junior w Europejskim Tygodniu Kodowania –

Zajęcia na macie edukacyjnej- Domino

- rozwijanie kompetencji miękkich - zajęcia na macie edukacyjnej – praca z obrazkami, cyframi, układanie sudoku obrazkowego, orientacja w przestrzeni, analiza dźwiękowo - słuchowa i sylabowa wyrazów

- zabawy na tabletach – kodowanie, w aplikacji sudoku – dobieranie dwóch, trzech obrazków

- doskonalenie spostrzegawczości, logicznego myślenia i koncentracji uwagi na zadaniu

15.10.2015

Prowadzący –Justyna Kozicka uczestnicy – uczniowie z kl. IV c, Elzbieta Wysocka

Zajęcia, warsztaty z programowania

Mistrzowie Kodowania Junior w Europejskim Tygodniu Kodowania –

- programowanie i kodowanie w aplikacji Scratch Junior

16.10.2015

Prowadzący –Małgorzata Szypulska; uczestnicy – grupa dzieci przedszkolnych z MP i Ż Ekoludki oraz nauczyciele

Zajęcia, warsztaty

Mistrzowie Kodowania Junior w Europejskim Tygodniu Kodowania –

- rozwijanie kompetencji miękkich - zajęcia na macie edukacyjnej – praca z obrazkami, cyframi, układanie sudoku obrazkowego, orientacja w przestrzeni, analiza dźwiękowo - słuchowa i sylabowa wyrazów

- zabawy na tabletach – kodowanie, w aplikacji sudoku – dobieranie dwóch, trzech obrazków

12.10. – 16.10.2015

Prowadzący –Małgorzata Szypulska; uczestnicy –dzieci z gr. II

Zajęcia, zabawy

Mistrzowie Kodowania Junior w Europejskim Tygodniu Kodowania –

- rozwijanie kompetencji miękkich - zajęcia na macie edukacyjnej – praca z obrazkami, układanie sudoku obrazkowego, orientacja w przestrzeni, ćwiczenia na rozpoznawanie lewej i prawej strony ciała, rozpoznawanie kolorów

- zabawy na tabletach – kodowanie, w aplikacji sudoku obrazkowe

12.10 – 16.10.2015

Prowadzący –Elżbieta Wysocka; uczestnicy –dzieci z gr. III

Zajęcia, zabawy

Mistrzowie Kodowania Junior w Europejskim Tygodniu Kodowania –

- rozwijanie kompetencji miękkich - zajęcia na macie edukacyjnej – praca z obrazkami, układanie sudoku obrazkowego, orientacja w przestrzeni, ćwiczenia na rozpoznawanie lewej i prawej strony ciała, rozpoznawanie kolorów

- wprowadzenie klocków ruchu

- dalsze wprowadzanie dzieci w prace na tabletach – nauka operowania rysikami - zabawy na tabletach – kodowanie, w aplikacji sudoku obrazkowe o zwiększonym stopniu trudności – dobieranie dwóch obrazków

12-16.10.2015r

Prowadzący: Małgorzata Polcyn, dzieci z grupy V

Zabawy, praca w grupach, praca w parach, zabawy z elementami kinezjologii edukacyjnej-ruchy naprzemienne, aktywna ręka, pompowanie piętą

Zabawy z wykorzystaniem tabletów

Mistrzowie Kodowania Junior w Europejskim Tygodniu Kodowania

-integracja półkul mózgowych: prawej i lewej

-rozwijanie orientacji w schemacie ciała

-wdrażanie do przestrzegania zasad zgodnej zabawy,

-rozwijanie wiary we własne siły

-nauka operowania rysikami

-kodowanie w aplikacji sudoku o zwiększonym stopniu trudności

-rozwijanie spostrzegawczości

13.10.2015

15.10.2015

Prowadzący –Anna Birgiel; uczestnicy –dzieci z gr. I

zabawy

Mistrzowie Kodowania Junior w Europejskim Tygodniu Kodowania –

- rozwijanie kompetencji miękkich – praca z obrazkami, układanie sudoku obrazkowego,

- rozpoznawanie kolorów podstawowych

19.10 – 23.10.2015

19.10.2015

21.10.2015

Prowadzący – Elżbieta Wysocka; uczestnicy – dzieci z gr. III

Małgorzata Szypulska- dzieci z grupy II

Małgorzata Szypulska- grupa II

Zajęcia, zabawy

Zajęcia na macie i tabletach

Zajęcia na macie edukacyjnej oraz tabletach

Mistrzowie Kodowania Junior w czasie realizacji w toku codziennego pobytu dzieci w przedszkolu

Domino, podział słów na sylaby, kodowania wg wzoru podziału na sylaby, praca z obrazkiem oraz aplikacja Logic Free

Utrwalenie pojęcia   „ Pary”- praca z obrazkiem, „ Bystre oczko”, aplikacja na tabletach Sudoku, Kids Music

- doskonalenie umiejętności posługiwania się rysikami w aplikacji ,, Jeżyk w lesie” cz.2

- zajęcia na macie – wyszukiwanie ukrytego kodu

- rozwijanie kompetencji miękkich - zajęcia na macie edukacyjnej – praca z obrazkami, orientacja w przestrzeni, ćwiczenie spostrzegawczości i logicznego myślenia, nauka operowania rysikami - zabawy na tabletach – kodowanie

- rozwijanie kompetencji miękkich - zajęcia na macie edukacyjnej – praca z obrazkami, ćwiczenie spostrzegawczości i logicznego myślenia, doskonalenie umiejętności dzielenia słów na sylaby i budowania schematu wyrazu- sylaby, ćwiczenie wrażliwości słuchowej- aplikacje muzyczne nauka operowania rysikami - zabawy na tabletach – kodowanie,

19-23.10.2015r.

Prowadząca: Małgorzata Polcyn, uczestnicy: dzieci z grupy V

Historyjka obrazkowa ,,Przygody jeżyka –Zgubiony cień” w aplikacji Hedgehog free

,,Kraina geometrii”

Sudoku ułożone z figur geometrycznych – zabawy z wykorzystaniem tabletów

Mistrzowie Kodowania Junior w czasie realizacji w toku codziennego pobytu dzieci w przedszkolu

-rozumienie potrzeby znajomości adresu zamieszkania

-posługiwanie się liczebnikami : pierwszy, drugi , trzeci

-rozwijanie spostrzegawczości

-rozwijanie logicznego myślenia, inteligencji przestrzennej, pamięci

-rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych

-rozpoznawanie wśród innych kształtów koła

-rozpoznawanie cyfr 1-6

26.10 – 30.10.2015

23.10.2015

27.10.2015

30.10.2015

1X 2015

8X 2015

15X 2015

22X 2015

29X 2015

Prowadzący – Elżbieta Wysocka; uczestnicy – dzieci z gr. III

Małgorzata Szypulska- dzieci i rodzice

Małgorzata Szypulska i dzieci z grupy II

Małgorzata Szypulska i dzieci z grupy II

Małgorzata Szypulska i dzieci z grupy IV

Zajęcia, zabawy

Zajęcia otwarte- warsztaty

Zajęcia, zabawy

Zajęcia, zabawy

Zajęcia, zabawy

Mistrzowie Kodowania Junior w czasie realizacji w toku codziennego pobytu dzieci w przedszkolu

- zapoznanie z matą edukacyjną, układanie sudoku, historyjki obrazkowej

Zajęcia na tabletach- labirynty

Zajęcia na tabletach- aplikacja Jeżyk 1

Zapoznanie z matą edukacyjną, aplikacjami na tabletach-aplikcje Sudoku, Jeżyk 1, 2, 3, Music Kids,

- doskonalenie umiejętności posługiwania się klockami ruchu

- układanie z klocków ruchu układu ruchowego do utworu Michela Telo

- zabawy z tabletami na aplikacji Logic Free

- zapoznanie rodziców z celami zajęć, poznanie pomocy niezbędnych w ramach projektu Mistrzowie Kodowania Junior, - rozwijanie kompetencji miękkich - zajęcia na macie edukacyjnej – praca z obrazkami, układanie sudoku obrazkowego, orientacja w przestrzeni, ćwiczenia na rozpoznawanie lewej i prawej strony ciała, rozpoznawanie kolorów, doskonalenie umiejętności dzielenia słów na sylaby i budowania schematu wyrazu- sylaby, ćwiczenia logicznego myślenia i koncentracji uwagi

- ćwiczenia logicznego myślenia i koncentracji uwagi

oraz spostrzegawczości

- ćwiczenia logicznego myślenia i koncentracji uwagi

oraz spostrzegawczości

- ćwiczenia logicznego myślenia i koncentracji uwagi

oraz spostrzegawczości, ćwiczenia na orientację w przestrzeni, utrwalanie stron prawa-lewa, nauka operowania rysikami - zabawy na tabletach – kodowanie

26-30.10.2015r.

Prowadząca: Małgorzata Polcyn, uczestnicy : dzieci z grupy V,

Zabawy dydaktyczne, praca w parach z wykorzystaniem aplikacji ,,Świat liter”

Mistrzowie Kodowania Junior w czasie realizacji w toku codziennego pobytu dzieci w przedszkolu

-potrafi napisać poznane litery po śladzie zgodnie z kierunkiem pisania

-rozpoznaje podstawowe kolory: czerwony, niebieski, żółty, zielony

-rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej

-doskonalenie analizy i syntezy wyrazów: sowa, lew, żaba, lalka, lis , arbuz, igła itp.

-doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i pamięci oraz logicznego myślenia

Karta monitoringu realizacji pilotażowego programu Mistrzowie Kodowania Junior - nadzór pedagogiczny – Listopad 2015 - nauczyciel – Małgorzata Szypulska

Data

Prowadzące, osoby uczestniczące

Forma

Temat

Cele

04.11.2015

Małgorzata Szypulska- dzieci z gr II

Zajęcia na macie edukacyjnej

Potrafię już liczyć, poznaję cyfry 1-3

- przeliczanie elementów, poznanie zapisu graficznego liczb 1, 2, 3,

- ćwiczenia na kształtowanie pojęcia liczb w aspekcie kardynalnym

 

06.11.2015

Małgorzata Szypulska- dzieci z gr II

 

 

 

 

Zajęcia koleżeńskie: prowadząca Małgorzata Szypulska.

Dzieci z gr IV, nauczycielka Ewa Olszewska

Zajęcia na macie edukacyjnej

(obrazki z konkretami i liczby)

 

 

Zajęcia na macie edukacyjnej

(obrazki z konkretami i liczby)

 

Ile to będzie?

-zabawy z przeliczaniem dowolnych elementów

-układanie liczmanów, kasztanów na konkretach.

- utrwalenie obrazu graficznego liczb 1,2,3

 

-zabawy z przeliczaniem dowolnych elementów

-układanie liczmanów, kasztanów na konkretach.

- utrwalenie obrazu graficznego liczb 1,2,3,4,5

10.11.2015

Małgorzata Szypulska- dzieci z gr II

Rodzic Tomasz Łoszczyk

Zajęcia z tabletami, Aplikacja 3, Kids Music

 

Poznajemy instrumenty

-dęte

- strunowe

- perkusyjne

Zabawa „ Orkiestra”

- poznanie instrumentów dętych, strunowych, perkusyjnych

- utrwalenie poznanych wcześniej

- zabawy przy dźwiękach gitary

- tworzenie muzyki wg podanego kodu

12.11.2015

Małgorzata Szypulska- dzieci z gr II

Zajęcia na macie- klocki ruchu

Poznajemy klocki ruchu.

- nauka symboli odpowiedzialnych za dany ruch

-niebieskie strzałki do przodu, do tyłu, góra to podskok, dół to przysiad

-klocki fioletowe

13.11.2015

Zajęcia koleżeńskie: prowadząca Małgorzata Szypulska.

 

Dzieci z gr IV,

i nauczycielka Ewa Olszewska

Zajęcia na macie- klocki ruchu

Poznajemy klocki ruchu.

- poznanie znaczenia symboli: -niebieskie strzałki do przodu, do tyłu, góra to podskok, dół to przysiad

-klocki fioletowe

16.11.2015

Małgorzata Szypulska- dzieci z gr II

Zajęcia na macie- klocki ruchu

Utrwalamy klocki ruchu.

Poznajemy nowe symbole.

Utrwalenie znaczenia symboli:

-niebieskie strzałki do przodu, do tyłu, góra to podskok, dół to przysiad

-klocki fioletowe

Poznanie nowych:

- zielony: mikrofon -pomarańczowe: zegar - klepsydry, stoper, budzik

18.11.2015

Małgorzata Szypulska- dzieci z gr II

Zajęcia z tabletami

Aplikacje na życzenie dzieci

- utrwalenie umiejętności samodzielnego uruchamiania tableta, wchodzenie w odpowiednie Ikonki i aplikacje

- doskonalenie umiejętności wyłączania aplikacji i tableta

20.11.2015

Małgorzata Szypulska- dzieci z gr II

 

Zajęcia koleżeńskie: prowadząca Małgorzata Szypulska.

Dzieci z gr IV , nauczycielka Ewa Olszewska

 

Scratch Junior- zabawy z kotkiem

 

 

Scratch Junior- zabawy z kotkiem

Uruchamianie aplikacji,

Pokazowy filmik

 

- zapoznanie dzieci z możliwością samodzielnego tworzenia aplikacji- wspólne oglądanie filmiku, omawianie

24.11.2015

Małgorzata Szypulska- dzieci z gr II

Scratch Junior- zabawy z kotkiem

 

Uruchamianie aplikacji,

Pokazowy filmik.

Próba tworzenia aplikacji.

- zapoznanie dzieci z możliwością samodzielnego tworzenia aplikacji

-doskonalenie spostrzegawczości, logicznego myślenia i koncentracji uwagi

 

25.11.2015

Małgorzata Szypulska- dzieci z gr II

 

Zabawy z aplikacją Kolory

Nauka uruchamiania aplikacji oraz wybierania aplikacji do rysowania

- utrwalenie nazw kolorów podstawowych i pochodnych

- poznanie symboli i ich znaczenia

- poznanie możliwości pogrubiania i cieniowania linii

27.11.2015

Małgorzata Szypulska- dzieci z gr II

 

 

 

Zajęcia koleżeńskie: prowadząca Małgorzata Szypulska.

Dzieci z gr IV , nauczycielka Ewa Olszewska

Labirynty

 

 

 

 

 

Scratch Junior- zabawy z kotkiem

 

Nauka posługiwania się rysikami

 

 

 

Uruchamianie aplikacji,

Pokazowy filmik.

Próba tworzenia aplikacji.

- doskonalenie spostrzegawczości, logicznego myślenia i koncentracji uwagi

 

 

 

- zapoznanie dzieci z możliwością samodzielnego tworzenia aplikacji

- doskonalenie spostrzegawczości, logicznego myślenia i koncentracji uwagi

 

 

Karta monitoringu realizacji pilotażowego programu Mistrzowie Kodowania Junior - nadzór pedagogiczny – Grudzień 2015 - nauczyciel – Małgorzata Szypulska

Data

Prowadzące, osoby uczestniczące

Forma

Temat

Cele

01.XII.2015

Małgorzata Szypulska- dzieci z gr II

Zajęcia na macie edukacyjnej. Zajęcia na tabletach.

Domino- wg podanych kryteriów- kolor, kształt, kategoria.

Labirynty.

- doskonalenie umiejętności zabawy w Domino

- cierpliwe oczekiwanie na swoją kolej

- ćwiczenie spostrzegawczości i logicznego myślenia

- ćwiczenie koncentracji uwagi na zadaniu

- doskonalenie umiejętności posługiwania się rysikami

02.XII.2015

Małgorzata Szypulska- dzieci z gr II

 

 

 

 

 

Zajęcia na tabletach – aplikacja Jeżyk 3

Rytmy

- odnajdywanie elementu różnicującego, błędnego

- ćwiczenie spostrzegawczości i koncentracji uwagi

 

03.XII. 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Małgorzata Szypulska

 

 

 

Zajęcia koleżeńskie:

Dzieci z grupy IV,nauczycielka Ewa Olszewska

 

 

Zajęcia na tabletach

Aplikacja Jeżyk 3-puzzle, labirynty

 

 

 

 

 

 

 

Układanie puzzli. Rozwiązywanie labiryntów

- ćwiczenie spostrzegawczości i koncentracji uwagi

- doskonalenie umiejętności

posługiwania się rysikami

 

 

 

 

 

 

 

 

04.XII.2015

 

Małgorzata Szypulska- dzieci z gr II

Zajęcia na macie – kolor- kształt, sylaby…

 

Kodowanie wg koloru i kształtu. Podział słów na wyrazy, budowa schematu wyrazu- cegiełki.

 

- ćwiczenie logicznego myślenia i spostrzegawczości

- doskonalenie umiejętności podziału słów na sylaby

07.XII. 2015

Małgorzata Szypulska.

Dzieci z gr II

Zajęcia na macie.

Pierwszy, drugi, trzeci- poznajemy liczebniki porządkowe.

- poznanie liczebników porządkowych w zabawie- wykorzystanie obrazków

09.XII.2015

Małgorzata Szypulska- dzieci z gr II

Zajęcia na tabletach- aplikacja Jeżyk 3

Znajdź wszystkie elementy

- odnajdywanie takich samych elementów w układankach

- ćwiczenie spostrzegawczości i koncentracji uwagi

10 XII.2015

Małgorzata Szypulska- dzieci z gr II

 

 

 

 

Małgorzata Szypulska

Zajęcia koleżeńskie grupa IV, nauczycielka Ewa Olszewska

Klocki ruchu- zabawy utrwalające.

 

 

 

 

Zajęcia z tabletami.

Aplikacja „ Świat liter”

Przypomnienie symboli- klocki ruchu.

 

 

 

 

Ćwiczenia w pisaniu liter podstawowych po śladzie

- utrwalenie znaczenia symboli w zabawach na macie

 

 

 

 

Pisanie rysikiem po śladzie

Utrwalenie poznanych liter- małych i dużych.

11.XII.2015

Małgorzata Szypulska- dzieci z gr II

 

 

Aplikacja Kolory

Rysujemy choinkę i ozdabiamy ją.

- doskonalenie umiejętności rysowania i kolorowania w Aplikacji Kolory- usuwanie rysunku, który dziecku nie podoba się, cieniowanie i pogrubianie linii, zmiana kolorów.

16 XII 2015

Małgorzata Szypulska dzieci z gr II

Aplikacja Jeżyk 3

„ Kto tam był”-odnajdywanie elementów wskazanych w poprzednim obrazku..

- ćwiczenie spostrzegawczości, koncentracji uwagi, pamięci wzrokowej

17 XII 2015

Małgorzata Szypulska

Zajęcia koleżeńskie grupa IV, nauczycielka Ewa Olszewska

Zajęcia na tabletach – aplikacja Jeżyk 3

„ Znajdź wszystkie obiekty”- odnajdywanie wszystkich obrazków w tabeli, takich samych jak w kółku obok

- ćwiczenie spostrzegawczości, koncentracji uwagi, pamięci wzrokowej

21 XII 2015

Małgorzata Szypulska dzieci z gr II

Zajęcia na tabletach – aplikacja Jeżyk 3

„ Mikołaj przynosi prezenty”- labirynty

- doskonalenie umiejętności operowania rysikiem, ćwiczenie spostrzegawczości, koncentracji uwagi,

 

Karta monitoringu realizacji pilotażowego programu Mistrzowie Kodowania Junior - nadzór pedagogiczny – Listopad 2015 - nauczyciel - Elżbieta Wysocka

Data

Prowadzące, osoby uczestniczące

Forma

Temat

Cele

2.11.2015

Justyna Kozicka; Elżbieta Wysocka , Magdalena Bagińska, dzieci z gr. III oraz rodzice

Zajęcia przy tablicy interaktywnej w Szkole Podstawowej Nr2

Program Mistrzowie Kodowania Junior

- kodowanie w wersji papierowej

- zapoznanie dzieci ze sposobem pracy na tablicy interaktywnej

- programowanie w aplikacji Angry Birds

2-6.11.2015

Elżbieta Wysocka,

Zajęcia zabawy z dziećmi grupy III

Kodowanie, programowanie

- zabawy na macie edukacyjnej – dobieranie par, układanie historyjki obrazkowej

- zabawy w aplikacji sudoku obrazkowe – próby dobierania więcej niż jednego obrazka

9-13.11.2015

Elżbieta Wysocka, dzieci z grupy III

Zajęcia zabawy z dziećmi grupy III

Program Mistrzowie Kodowania Junior

- zabawy na macie – układanie sudoku obrazkowego wg. kategorii

- zabawy w aplikacjach Scratch Junior – obrazek jesienny

- zabawy w aplikacji Jeżyk 2

16 – 20.11.2015

Elżbieta Wysocka, dzieci z grupy III

Zajęcia zabawy z dziećmi grupy III

Program Mistrzowie Kodowania Junior

- zabawy na macie edukacyjnej – domino obrazkowe, oś współrzędnych – cyfry i figury

- zabawy z aplikacja Scratch Junior – obrazki wg. własnego pomysłu

- zabawy z aplikacją Kolory – zabawa zręcznościowa

21.11.2015

Elżbieta Wysocka, nauczyciele z ełckich przedszkoli i szkół

Szkolenie warsztatowe

Program Mistrzowie Kodowania Junior

- zabawy z matą edukacyjną

- zapoznanie z możliwościami pracy na macie – sudoku obrazkowe, kierunki w przestrzeni, kolory, liczby w aspekcie kardynalnym i porządkowym, figury geometryczne, orientacja w schemacie własnego ciała

- zabawy w aplikacjach Scratch Junior, Świat Liter, Kolory, Music Kids

- możliwości klocków ruchu

23.11.2015

Elżbieta Wysocka

certyfikat

CodeWeek EU

- otrzymanie certfikatu z zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania

23-30.11.2015

Elżbieta Wysocka, dzieci z grupy III

Zajęcia i zabawy z dziećmi z grupy III

programowanie

- zabawy z aplikacją ,, Kolory”

- rozpoznawanie i nazywanie kolorów,

- nauka rysowania motyla

- zabawy z aplikacją Scratch Junior – projektowanie misia w ramach obchodów

,, Światowego Dnia Pluszowego Misia”

Karta monitoringu realizacji pilotażowego programu Mistrzowie Kodowania Junior - nadzór pedagogiczny – Grudzień 2015 - nauczyciel - Elżbieta Wysocka

Data

Prowadzące, osoby uczestniczące

Forma

Temat

Cele

1-4.12.2015

Elżbieta Wysocka , dzieci z gr. III oraz rodzice

Zajęcia, zabawy z dziećmi grupy III - Kodowanie, programowanie

Program Mistrzowie Kodowania Junior

- zabawy w aplikacji Scratch Junior – Czarodziej,

- praca na macie edukacyjnej – klasyfikowanie zbiorów wg. Liczby elementów

7-11.12.2015

Elżbieta Wysocka,

Zajęcia, zabawy z dziećmi grupy III - Kodowanie, programowanie

Program Mistrzowie Kodowania Junior - udział dzieci ,, Hour of Code”- Godzinie Kodowania

- zabawy w aplikacji Scratch Junior – ozdabianie choinki

- zabawy w aplikacji Scratch Junior – realizacja programu

,, Mamo, tato wolę wodę”- programowanie środowiska wodnego dla wybranych

,, żyjątek”

14.12 – 18.12.2015

Elżbieta Wysocka, dzieci z grupy III

Zajęcia, zabawy z dziećmi grupy III

Program Mistrzowie Kodowania Junior

- zabawy z matą edukacyjną – układanie ,, Owocowej choinki” wg. Kodu

- segregowanie i przeliczanie owoców

21 – 23.12.2015

Elżbieta Wysocka, dzieci z grupy III

Zajęcia, zabawy z dziećmi grupy III

Program Mistrzowie Kodowania Junior

- zabawy z aplikacją Scratch Junior – ozdabianie choinki

- zabawy z aplikacją Jeżyk

28.12 – 31.12.2015

Elżbieta Wysocka, dzieci z grupy III

Zajęcia, zabawy z dziećmi grupy III

Program Mistrzowie Kodowania Junior

- zabawy z aplikacją Scratch Junior – zimowe obrazki, gwiazdki śniegowe, bałwanki

- zabawy z aplikacją labirynty

Karta monitoringu realizacji pilotażowego programu Mistrzowie Kodowania Junior - nadzór pedagogiczny – Listopad 2015 - nauczyciel –Małgorzata Polcyn

 

Data

Prowadzące, osoby uczestniczące

Forma

Temat

Cele

2.11.2015r.

3.11.2015r.

Prowadząca: Małgorzata Polcyn, uczestnicy : dzieci z grupy V

układanie historyjek obrazkowych z zastosowaniem określeń czasu

-wyciąganie wniosków z obserwowanych zjawisk

-ćwiczenie logicznego myślenia-eliminowanie niepasujących elementów

-rozwiązywanie rebusów, zabawy z obrazkami i matą edukacyjną , z tabletami

Program Mistrzowie Kodowania Junior

-rozumienie związków przyczynowo- skutkowych

-rozwijanie logicznego myślenia

-rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów

-wzbogacanie słownika czynnego dzieci

-nauka współdziałania w zespole, w grupie

 

4-6.11.2015r.

Prowadząca: Małgorzata Polcyn, uczestnicy : dzieci z grupy V

Zajęcia zabawy z dziećmi grupy V- na macie edukacyjnej, na tabletach, wykorzystanie klocków ruchu

Kodowanie, programowanie

-różnicowanie prawej i lewej strony ciała

-poruszanie się pod dyktando nauczyciela

-określanie położenia przedmiotów w przestrzeni, stosowanie określeń: blisko, daleko, między

-określanie kierunków w ruchu, stosowanie określeń: na prawo, na lewo od

-orientowanie się na kartce papieru: prawy górny róg, lewy dolny róg kartki

4.11.2015r.

Prowadząca: Małgorzata Polcyn, uczestnicy : dzieci z grupy V i z grupy IV zakwalifikowane do pracy indywidualnej z dzieckiem zdolnym

Układanie sudoku na macie, praca indywidualna na tabletach sudoku-wersja trudniejsza

Program Mistrzowie Kodowania Junior

-określanie położenia obrazków , stosowanie określeń: po lewej , po prawej, pomiędzy, nad , pod, obok

-analiza i synteza wyrazów

-określanie położenia podanej głoski w wyrazie

-przeliczanie głosek w wyrazach

 

9.11.2015r.

10.11.2015r.

12.11.2015r

13.11.2015r.

Prowadząca: Małgorzata Polcyn, uczestnicy : dzieci z grupy V

Tworzenie par, rozpoznawanie kolorów i figur geometrycznych, praca ze scratchem

Program Mistrzowie Kodowania Junior

-potrafi stworzyć parę, rozumie pojęcie para

Usprawnianie precyzji ruchów, koordynacji wzrokowo-ruchowej

Doskonalenie umiejętności rozumienia poleceń

Doskonalenie spostrzegawczości i koncentracji.

Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych dzieci,

 

16-20.11.2015r.

 

Sudoku gry dla dziewczyn

Program Mistrzowie Kodowania Junior

-Utrwalenie pojęć: strona prawa , lewa, za, przed, obok, po prawej stronie, po lewej stronie, w środku- pomiędzy itp.

-Usprawnienie orientacji przestrzennej na małej powierzchni

-Usprawnianie precyzji ruchów, koordynacji wzrokowo-ruchowej

-Doskonalenie umiejętności rozumienia poleceń

-Doskonalenie spostrzegawczości i koncentracji.

-Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych dzieci,

 

21.11.2015r.

Prowadząca: Małgorzata Polcyn, Elżbieta Wysocka, Anna Birgiel

Warsztaty dla nauczycieli przedszkoli i szkół

Program Mistrzowie Kodowania Junior

Poznanie pracy na macie edukacyjnej, praca z tabletami

23-30.11.2015r.

Prowadząca Małgorzata Polcyn

Omówienie” obrazków” ruchu – na podstawie klocków ze Scratcha Juniora.

-Strzałki- idź: prosto, w prawo, w lewo, do tyłu.

-Start ( flaga), stop

- Obrót: w prawo, w lewo ( wykonujemy pełny obrót tak jak w tańcu nie wprowadzamy na początku stopni)

- Powiększ ( stań na palcach), Zmniejsz ( kucnij)

- Podskocz

-pisanie poznanych liter po śladzie-praca z tabletami –świat liter

Praca indywidualna z dziećmi zdolnymi

Program Mistrzowie Kodowania Junior

-współpracuje w zespole

-orientuje się w przestrzeni :lewa, prawa

-dzieli podane wyrazy na sylaby i głoski

-pisanie poznanych liter po śladzie w aplikacji Świat liter

zachęcanie do „dociekania”, szukania rozwiązania, podejmowania wysiłku intelektualnego,

usprawnienie procesów logicznego, kreatywnego myślenia,

Doskonalenie umiejętności przeliczania elementów

 

 

 

Karta monitoringu realizacji pilotażowego programu Mistrzowie Kodowania Junior - nadzór pedagogiczny – Grudzień 2015 - nauczyciel – Małgorzata Polcyn

Data

Prowadzące, osoby uczestniczące

Forma

Temat

Cele

7.12.2015r.

9.12.2015r.

11.12.2015r.

Prowadząca: Małgorzata Polcyn, uczestnicy : dzieci z grupy V

Hour of code

Zabawy z obrazkami i na tabletach, praca w grupach i małych zespołach, praca indywidualna

 

Program Mistrzowie Kodowania Junior

Utrwalenie pojęć: strona prawa , lewa, za, przed, obok, po prawej stronie, po lewej stronie, w środku- pomiędzy itp.

Utrwalenie liczebników porządkowych( pierwszy, drugi, trzeci).

Usprawnienie orientacji przestrzennej w schemacie własnego ciała i na małej powierzchni

doskonalenie spostrzegawczości i koncentracji.

rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych dzieci,

zachęcanie do „dociekania”, szukania rozwiązania, podejmowania wysiłku intelektualnego,

usprawnienie procesów logicznego, kreatywnego myślenia,

Doskonalenie umiejętności przeliczania elementów

 

14.12.2015r.-18.12.2015r.

Prowadząca: Małgorzata Polcyn, uczestnicy : dzieci z grupy V

Zajęcia zabawy z dziećmi grupy V- na macie edukacyjnej, na tabletach, wykorzystanie klocków ruchu

Kodowanie, programowanie

-różnicowanie prawej i lewej strony ciała

-poruszanie się pod dyktando nauczyciela

-określanie położenia przedmiotów w przestrzeni, stosowanie określeń: blisko, daleko, między

-określanie kierunków w ruchu, stosowanie określeń: na prawo, na lewo od

-orientowanie się na kartce papieru: prawy górny róg, lewy dolny róg kartki

21.12.2015r.

22.12.2015r.

23.12.2015r.

Prowadząca: Małgorzata Polcyn, uczestnicy : dzieci z grupy V i z grupy IV zakwalifikowane do pracy indywidualnej z dzieckiem zdolnym

Uzupełnianie brakującymi obrazkami pól na macie, bajka o jeżyku- logiczne opowiadania i układanki, gra pamięciowa, ukryte obiekty,   praca w aplikacji ,,Świat liter”

Program Mistrzowie Kodowania Junior

- rozpoznają kolory

-rozwijają koordynację wzrokowo-ruchową

-współpracują w zespole

-wyszukuje różnice między obrazkami

-rozpoznaje poznane litery

-pisze poznane litery po śladzie

-grupuje przedmioty

-znajduje błędy na obrazkach

-odnajduje brakujące części obrazków

28.12.2015r

29.12.2015r.

30.12.2015r.

Prowadząca: Małgorzata Polcyn, uczestnicy : dzieci z grupy V

Mini gry o tematyce zimowej i świątecznej- budowanie śnieżnej twierdzy, lepienie bałwana, podróż przez labirynt, dekorowanie choinki

Program Mistrzowie Kodowania Junior

-zna nazwy arktycznych zwierząt

-odnajduje identyczne płatki śniegu- ćwiczy koordynację wzrokowo -ruchową

-przelicza elementy w zakresie dziesięciu

 

 

 

bip logo

szkolaodkrywcow-talentow

spz1

PPZ 2

szkolapamieta.logo