poniedziałek, wrzesień 20, 2021

                                                                                                       Aktualizacja: poniedziałek, 30.08.2021 r.

logo

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE W MP "PEREŁKA"

w roku szkolnym 2019/2020:

 PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW 2019/2020

PODSTAWA PROGRAMOWA DLA PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH z dnia 14 lutego 2017

Lp

Nazwa programu

Autor/

nr dopuszczenia

Data opiniowania, dopuszczenia

Protokół

1

 

 

 

 

 

 

 Program Wychowania Przeszkolnego "Kocham przedszkole"

 

Mirosława Anna Pleskot

Agnieszka Staszewska-Mieszek

WSIP

 

 

 

Decyzja 1.2019.2020 z 27.08.2019

2

Program języka angielskiego rok szkolny 2019/2020

mgr Paulina Łapszys

3

Program dla „0” „ W radości dzieci Bożych”

 

AZ-0-04/3

Decyzja 2.2019.2020 z 27.08.2019

 

Programy dla dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną

Lp

Nazwa programu

Autor,

1

 

 

Program profilaktyczno-terapeutyczny z logopedii w Miejskim Przedszkolu „Perełka” im. J. Brzechwy w Ełku rok szk.2019/2020

Ewa Kil

2.

Program Pomocy psychologiczno-Pedagogicznej. Program profilaktyczno-terapeutyczny dla

Bożena Padiasek

3

Program pracy indywidualnej wspomagania rozwoju dziecka sześcioletniego w zakresie przygotowania do nauki pisania i czytania

 

Małgorzata Szypulska

4

Program rozwijający twórczą aktywność plastyczną ,,Ku kreatywności”

Małgorzata Polcyn

Zajęcia dodatkowe

1

 

 

,,Muzyczne ABC – zajęcia umuzykalniająco – taneczne dla dzieci w wieku przedszkolnym

 

Magdalena Bagińska

 

Decyzja 3.2019.2020 z 31.08.2018

 

Udział w programach i projektach ogólnopolskich

Lp

Nazwa programu

Autor,

1

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny

„Piękna Nasza Polska Cała”

Honorowy patronat nad Projektem objęli:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego

Jacek Lipiński – Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego

Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola,

Wydawnictwo Edukacyjne MAC,

Telewizja Łódzka,

Telewizja Aleksandrowski Kurier,

Zespół ludowy Rokiczanka

Autorem i koordynatorem Projektu jest Ludmiła Fabiszewska

2

Ogólnopolski projekt z zakresu edukacji prozdrowotnej i profilaktyki uzależnień

 ,,Moje zdrowie – moja siła, wielka moc”

Miesięcznik Bliżej Przedszkola

3.

Program edukacyjny ,,Uczymy Dzieci Programować”, ,,Maluszki kodują z Uczymy Dzieci Programować”

Koordynatorzy programu: Anna Świć, Rafał Mitkowski

4.

Mistrzowie Kodowania Junior

 

  

 

POWRÓT DO KĄCIKA DLA RODZICÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA DLA PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH z dnia 14 lutego 2017

 

 

Lp

Nazwa programu

Autor /

nr dopuszczenia

Data opiniowania, dopuszczenia

Protokół

1

 

 

 

 

 

 

Program wychowania przedszkolnego ,,Kocham przedszkole'

 

 

 

Mirosława Anna Pleskot

Agnieszka Staszewska-Mieszek

WSIP

 

 

 

Opinia-

Prot. 1.2018.2019 z dnia 27.08.2018

 

Decyzja 1.2018.2019 z 31.08.2018

2

Program języka angielskiego rok szkolny 2018/2019

 

mgr Anna Filipkowska

3

Program dla „0” „ W radości dzieci Bożych”

 

AZ-0-04/3

bip logo

szkolaodkrywcow-talentow

spz1

PPZ 2

szkolapamieta.logo