piątek, czerwiec 09, 2023

                                                                                                       Aktualizacja: piątek, 01.06.2023 r.

logo

 PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE W MP "PEREŁKA"

w roku szkolnym 2021/2022:

 

PODSTAWA PROGRAMOWA DLA PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH z dnia 14 lutego 2017

 

Lp

Nazwa programu

Autor /

nr dopuszczenia

Data opiniowania, dopuszczenia

Protokół

1

 

Program Wychowania Przedszkolnego „Rozwój-Wychowanie-Edukacja” Nowa Era  ISBN 978-83-267-3693-3

Anna Stalmach-Tkacz, Karina Mucha.

Decyzja 1.2019.2020 z 25.08.2020

2

 ,,English Play Box”

 Dorota Sikora - Banasik oraz Ewelina Wilkos.

3

Program dla „0” „ W radości dzieci Bożych”

 

AZ-0-04/3

Decyzja 2.2019.2020 z 31.08.2020

 

Zajęcia dodatkowe

1

 

 

  ,,Muzyczne ABC – zajęcia umuzykalniająco – taneczne dla dzieci w wieku przedszkolnym

Magdalena Bagińska

 

Decyzja 3.2019.2020 z 31.08.2018

 

Udział w programach i projektach ogólnopolskich

Lp

Nazwa programu

Autor,

Realizacja w grupach

1

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny

„Piękna Nasza Polska Cała”

Honorowy patronat nad Projektem objęli:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego

Jacek Lipiński – Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego

Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola,

Wydawnictwo Edukacyjne MAC,

Telewizja Łódzka,

Telewizja Aleksandrowski Kurier,

Zespół ludowy Rokiczanka

Autorem i koordynatorem Projektu jest Ludmiła Fabiszewska

Wszystkie grupy

2

Ogólnopolski projekt edukacyjny  Kreatywny przedszkolak. Kreatywne dziecko 

EduFejkiel

III,II,VI,VIII,IX

3.

Program edukacyjny ,,Uczymy Dzieci Programować”, ,,Maluszki kodują z Uczymy Dzieci Programować”

Koordynatorzy programu: Anna Świć, Rafał Mitkowski

Wszystkie grupy

4.

Mistrzowie Kodowania Junior

 

Wszystkie grupy

5

Emocja IV  Edycja międzynarodowy Projekt Edukacyjny

Marzena Dzitkowiec

Krystyna Grzegrzółka

Wszystkie grupy

6

Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym W świecie Montessori

 

VII

7

Gramy zmysłami – integracja sensoryczna

 

I,II,III,V

 

Projekty  edukacyjne realizowane przez nauczycieli MP Perełka im. J. Brzechwy w Ełku w roku szkolnym 2021/22.

> kontynuowanie realizacji Ogólnopolskiego Projektu Piękna Nasza Polska Cała, którego celem jest m.in. kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej, rozwijanie u dzieci zainteresowań symbolami narodowymi, poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego regionu (dostrzeganie piękna ojczystego miejsca)budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem – rodzina, przedszkole, miejscowość. Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkami polityki oświatowej MEN na rok szkolny 2021/2022 - wszystkie grupy

> kontynuowanie realizacji Międzynarodowego Projektu Emocja, który ma na celu kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości, aktywizację dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczuć innych osób – wszystkie grupy

> kontynuowanie realizacji Ogólnopolskiego Projektu Uczymy Dzieci Programować, Mistrzowie Kodowania Junior, których głównym celem jest świadome, merytoryczne i metodyczne wprowadzanie elementów kodowania i robotyki do zajęć dydaktycznych na różnych etapach edukacji (edukacja przedszkolna) – wszystkie grupy

> kontynuowanie realizacji Ogólnopolskiego Projektu Kreatywny Przedszkolak- Kreatywne Dziecko, głównym celem niniejszego projektu to kreatywne i twórcze działania nauczycieli z przedszkolakami oraz uruchamianie twórczości dzieci, by potrafiły zrobić „coś z niczego”. Doskonalenie umiejętności: planowania pracy, logicznego myślenia, doskonalenia motoryki małej, obowiązkowości, koncentracji i skupienia, współpracy, porządkowania swojego miejsca pracy  –grupy VI, IX, III

> Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Z kulturą mi do twarzy, który realizuje kierunek polityki oświatowej, jak: wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

> Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Z darami natury świat nie jest ponury jest odpowiedzią na potrzebę budowania świadomości obowiązku dbania środowisko w jakim żyjemy. Kształtowanie tej postawy należy rozpocząć od najmłodszych lat, bowiem świadomość człowieka formuje się przez całe życie, jednak jej podstawy każdy zdobywa w dzieciństwie i młodości, kiedy jest wrażliwy na wszystko co go otacza.

> Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Gramy Zmysłami, którego głównym celem jest  innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci.
Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej – gr. I, III, V, II

> „Zabawy ze sztuką” D. Drabik ( ogólnopolski ) – gr. IX

 

 

 

POWRÓT DO KĄCIKA DLA RODZICÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA DLA PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH z dnia 14 lutego 2017

 

 

Lp

Nazwa programu

Autor /

nr dopuszczenia

Data opiniowania, dopuszczenia

Protokół

1

 

 

 

 

 

 

Program wychowania przedszkolnego ,,Kocham przedszkole'

 

 

 

Mirosława Anna Pleskot

Agnieszka Staszewska-Mieszek

WSIP

 

 

 

Opinia-

Prot. 1.2018.2019 z dnia 27.08.2018

 

Decyzja 1.2018.2019 z 31.08.2018

2

Program języka angielskiego rok szkolny 2018/2019

 

mgr Anna Filipkowska

3

Program dla „0” „ W radości dzieci Bożych”

 

AZ-0-04/3

logo.czytelnictwo

chor-logo

bip logo

szkolaodkrywcow-talentow

spz1

PPZ 2

szkolapamieta.logo