piątek, czerwiec 09, 2023

                                                                                                       Aktualizacja: piątek, 01.06.2023 r.

logo

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu:

 

6:00 – 8:00

Schodzenie się dzieci w grupie zbiorczej od 6:00 do 7:00

Schodzenie się dzieci. Zabawy naturalne, spontaniczne, zorganizowane wg zainteresowań dzieci, zabawy tematyczne w kącikach zorganizowanych stałych i czasowych kącikach zainteresowań: przyrodniczym, konstrukcyjnym, artystycznym, czytelniczym, związanym z realizowaną tematyką, świętami okolicznościowymi. Prace porządkowe po skończonej zabawie. Rozmowy indywidualne z dziećmi, gry i zabawy stolikowe, swobodne zajęcia plastyczne – tematyka dowolna. Samodzielne działania, odkrywanie zjawisk oraz zachodzących procesów , zabawy i doświadczenia dzieci. Obserwacje pedagogiczne –, praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności i z dziećmi zdolnymi

 

8:00 - 8:30

Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne – ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegającym wadom postawy, tworzenie prawidłowych nawyków ruchowych u dzieci.

Zabawy integracyjne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek, zabawy słownikowe i logopedyczne, prace porządkowe – przed posiłkami, po skończonej zabawie

8:30 – 9:00

Śniadanie, czynności sanitarne przed i po posiłku. Wybieranie potraw  przez dzieci (walory odżywcze i zdrowotne produktów), a nawet ich komponowanie; nauka posługiwania się sztućcami; Prace porządkowe po posiłkach.

9:00 – 10:00

Zajęcia kierowane realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego wspierające rozwój dziecka.

 

10:00-10:30

 

Zabawy naturalne, spontaniczne, zorganizowane zarówno budynku przedszkola jak i na świeżym powietrzu wg zainteresowań dzieci; zabawy tematyczne w kącikach: przyrodniczym, konstrukcyjnym, artystycznym, czytelniczym, związanym z realizowaną tematyką, świętami okolicznościowymi. Prace porządkowe przed wyjściem na wycieczki.

10:30 - 11:30

Zajęcia na powietrzu kształtujące prawidłową postawę ciała: gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe. Tworzenie prawidłowych nawyków ruchowych u dzieci.

Spacery, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, prace ogrodnicze.

11:30–12:00

II śniadanie - czynności sanitarne przed i po posiłku. Wybieranie potraw  przez dzieci (walory odżywcze i zdrowotne produktów), a nawet ich komponowanie; nauka posługiwania się sztućcami;

 

12:00– 13:15

 

Odpoczynek na leżakach dzieci 3-letnie, czynności samoobsługowe: rozbieranie, ubieranie się przed i po leżakowaniu

Zajęcia rytmiczne.

Zajęcia na powietrzu kształtujące prawidłową postawę ciała: gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe. Tworzenie prawidłowych nawyków ruchowych u dzieci.

Spacery, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze.

Zabawy i doświadczenia umożliwiające samodzielne działanie dziecka, odkrywanie zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie.

Zabawy naturalne, spontaniczne, zorganizowane zarówno budynku przedszkola jak i na świeżym powietrzu wg zainteresowań dzieci; zabawy tematyczne w kącikach: przyrodniczym, konstrukcyjnym, artystycznym, czytelniczym, związanym z realizowana tematyką, świętami okolicznościowymi. Prace porządkowe po skończonej zabawie.

Czytanie literatury dziecięcej, zabawy relaksacyjne, zabawy słownikowe i logopedyczne.

13:15 –14:00

 

Zajęcia dodatkowe realizowane w ramach programów autorskich i innowacyjnych, zajęcia organizowane przez nauczyciela, czynności higieniczno-sanitarne.

14:00 –14:30

Obiad -  kształtowanie umiejętności kulturalnego spożywania posiłku; wybieranie potraw  przez dzieci (walory odżywcze i zdrowotne produktów), a nawet ich komponowanie; nauka posługiwania się sztućcami;

14:30 –15:30

Zajęcia z dziećmi organizowane przez nauczyciela, zajęcia dodatkowe realizowane w ramach programów autorskich i innowacyjnych (MKJ, zajęcia kreatywne).

Zajęcia na powietrzu kształtujące prawidłową postawę ciała: gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe. Tworzenie prawidłowych nawyków ruchowych u dzieci. Samodzielne działania, odkrywanie zjawisk oraz zachodzących procesów.

15:30 –17:00

Rozchodzenie się dzieci z grupy zbiorczej od 15:30 do 17:00

Zabawy naturalne i spontaniczne wg zainteresowań dzieci, zabawy tematyczne w kącikach: przyrodniczym, konstrukcyjnym, artystycznym, czytelniczym, związanym z realizowana tematyką. Obserwacje pedagogiczne, praca indywidualna.

Rozmowy indywidualne z dziećmi, gry i zabawy stolikowe, swobodne zajęcia plastyczne, eksperymenty graficzne, zabawy relaksacyjne, czytanie książeczek. Prace porządkowe .

 

 

Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne – ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegającym wadom postawy, tworzenie prawidłowych nawyków ruchowych u dzieci.

Zabawy integracyjne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek, zabawy słownikowe i logopedyczne, prace porządkowe – przed posiłkami, po skończonej zabawie

logo.czytelnictwo

chor-logo

bip logo

szkolaodkrywcow-talentow

spz1

PPZ 2

szkolapamieta.logo